شرکت ولوو رشد فروش جهانی 12.12 درصدی خود را در ماه می اعلام کرد.


گروه خودرو سازی ولوو


۱۳۹۶/۰۳/۳۰شرکت ماشین سازی ولوو در جهت شکست رکورد فروش سال جدید، گزارشی مبنی بر رشد جهانی 12.12 درصدی خرده فروشی در مقایسه با می ماه سال گذشته را اعلام میکند.

فروش کلی ولوو در می ماه امسال 47247 دستگاه ماشین بوده که در مقایسه با فروش می ماه سال گذشته  به تعداد 42107 دستگاه  بوده به معنی رشد 8.9 درصدی در پنج ماه اول سال 2017 بوده است. ولوو در سال گذشته 534332 ماشین فروخته است و این کاملا مشخص است که در سال جدید رکورد فروش جدیدی به جای خواهد گذاشت.

درخواستهای قطعی برای 90 مدل از ماشینها تاثییر به سزایی در عملکرد ولوو داشته است واین در حالیست که نسخه اصلی ایکس سی 60 کماکان با مقام بهترین فروش کلی ادامه میدهد.

منطقه آسیای اقیانوسیه رشد فروش 30.6 درصدی را به ازای ماه می برای 12.721 دستگاه ماشین که توسط عملکرد تقویت شده چین صورت گرفته است را اعلام کرده است در ضمن لازم به ذکر است چین بزرگترین بازار فروش فردی ولوو را در بر میگیرد.

 

خرید ماشینهای ایکس سی 90، ایکس سی 60، و اس 60 ال باعث رشد فروش 38.8 درصدی برای 9779 دستگاه ماشین و همچنین کسب شهرت در میان مردم این کشور شده است.

فروش درمناطق آمریکا با رشد 10.4 درصدی به 7574 دستگاه رسید. این افزایش فروش بعد از افزایش 12 درصدی فروش در ایالات متحده که به تعداد 6.202  دستگاه ماشین رسیده بود کسب گردید. بهترین خودروی فروش در ایالات متعده و مناطق آمریکا ایکس سی 90 بوده و به دنبال آن ایکس سی 60.

با رشد 5.4 درصدی در ماه می تعداد 26.634 دستگاه خودرو در مناطق (ای ام ای آی) که شامل کشورهای اروپایی ، خاورمیانه و ایران میباشد فروخته شده است.  در اروپا ماشین ایکس سی 60 اس یو وی  و به دنبال آن وی 40 معمولی و وی 40 کراس  کانتری بهترین فروش را داشته اند.

وضعیت خرده فروشی ماشینهای ولوو به شرح زیر میباشد.

 

 

 

-------------   

--------

  

 

به طور جهانی ایکس سی 60 بهترین فروش را در ماه می تجربه کرده است به تعداد 15639 دستگاه و به دنبال آن ولوو وی 40 و وی 40 کراس کانتری با فروش 7997 و7833 دستگاه بابت کراس کانتری و مقام سوم به ایکس سی 90 میرسد با فروش 6.715.

 

گروه ماشین سازی ولوو در سال 2016

برای سال مالی 2016 ، سود عملیاتی گروه ماشین سازی ولوو 11014000000 بوده است.

درآمد در طول دوره به مبلغ 180672000000 کرون سوئد حساب گردیده است. برای کل سال 2016 فروش جهانی به تعداد 534332 دستگاه ماشین رسید که این به معنی رشد 6.2 درصدی در مقابل سال 2015 است. رکوردهای فروش و سود عملیاتی راه را برای گروه ماشین سازی ولوو مشخص کرد تا به سرمایه گذاری در زمینه تحول جهانیش ادامه دهد.